Український Культурний Центр "ДНІПРО" буде мати річні збори у Неділю, 21 Березня, 2021року о 1:00 дня по адресі 562 Genesee Street,  Buffalo, NY. За інформацією дзвоніть до 856-4476 або 847-1281

Обмеження через COVID-19 – тільки вповноважені голосуючі члени можуть бути присутні. Регулярний та соціальні члени можуть приєднатися в www.Zoom.com :  Meeting ID: 882 4616 1664 - Pass-code: 615671 

Конституція Дніпра

Заява на Голосуючого члена в Дніпрі

Анкета Членських Внесків

Ukrainian Cultural Center “Dnipro” will have the annual meeting on Sunday March 21st, 2021 at 1 pm at 562 Genesee Street,  Buffalo, NY 14204, for info call 856-4476 or 847-1281

COVID-19 restrictions : only Full Voting Members on site. Regular and Social Members are invited to participate on www.Zoom.com : Meeting ID: 882 4616 1664 -  Pass-code: 615671 

Dues Payment Form